Powiat Rawicki dofinansuje działania naszego klubu

Zarząd Powiatu Rawickiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2018 r. Jako klub MUKS SZOK Bojanowo złożyliśmy oferty w zakresie: turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Trzy nasze oferty zostały ocenione pozytywnie i z przyznanych środków zrealizowane zostaną następujące zadania:
1. „Organizacja rajdu rowerowego z okazji upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania niepodległości” – dofinansowanie 650,00 zł.
2. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” – dofinansowanie 840,00 zł.
3. „Organizacja czwartków lekkoatletycznych” – dofinansowanie 3.500,00 zł.

Komentowanie wyłączone.