Kontakt

MUKS SZOK ul. Lipowa 2 63-940 Bojanowo NIP: 699-18-46-071

adres e-mail: szokbojanowo@gmail.com

Prezes klubu Dariusz Marchewka e-mail: mdmarchewka@vp.pl Wice-prezes klubu Tomasz Jankowiak e-mail: tomasz@ttchlodnictwo.pl Wice-prezes klubu, trener Maciej Ratajczak e-mail: ratajczak-maciej@wp.pl